فراخوان استخدام مهندس مکانیک

بهترین گزینهافزودن به پسندها
فراخوان استخدام مهندس مکانیک

توضیحات

استخدام مهندس مکانیک در البرز

یک شرکت بزرگ صنعتی
از تعدادی مهندس مکانیک
با 5 سال سابقه مفید در ساخت و تولید و طراحی
برای کار در هشتگرد
ساکن استان البرز

جزئیات خاص