فراخوان استخدام مدیر تولید

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته استافزودن به پسندها
فراخوان استخدام مدیر تولید

توضیحات

 استخدام شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات

- شرکت صنایع غذایی روزبه شکلات در راستای اهداف توسعه ای خود در تهران و البرز به افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری نیازمند است:

 عناوین شغلی
* مدیر تولید (آقا)
* کارشناس کنترل کیفیت (آقا یا خانم)
* مسئول فنی (آقا یا خانم)
* کارشناس تحقیق و توسعه (آقا یا خانم)
* کارشناس منابع انسانی (آقا)
* کارشناس بازاریابی و تحقیقات بازار (آقا یا خانم)
* ویزیتور و مسئول وصول مطالبات (آقا)
* مسئول دفتر مدیریت (آقا)
* مسئول انبار (آقا)
* کارشناس حسابداری بازرگانی (آقا یا خانم)
* کارشناس بازرگانی (آقا یا خانم)
* کارشناس تضمین کیفیت (آقا)
* نگهبان (آقا)

جزئیات خاص