فراخوان جذب پیمانکار استخراج معدن

بهترین گزینهافزودن به پسندها
فراخوان جذب پیمانکار استخراج معدن

توضیحات

جذب پیمانکار استخراج معدن در خراسان جنوبی

جهت حمل مصالح نرم کوهی ماشین آلات ذیل نیازمندیم
۱-کمپرسی ده تن یا تریلر   ۱۵دستگاه
۲-بیل مکانیکی ۲۲۰ یا بیشتر  ۱دستگاه
۳-لودر 470 یک دستگاه
فاصله حمل ۲کیلومتر جاده خاکی ۱۰کیلومتر اسفالت بدون گردنه
دستگاها بصورت ساعت کاری محل کار استان خراسان جنوبی
پول نقد هر ماه تسویه
سوخت طبق لیتر دولتی کسر میشه
غذا و خوابگاه و بیمه به عهد شرکت

جزئیات خاص

نحوه پرداخت