فراخوان ها

۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۴۰
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۴۰
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۴۰
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۳۹
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶

فراخوان استخدام مدیر فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۳۳
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶

فراخوان استخدام سرپرست فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۳۳
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶

فراخوان استخدام کارشناس فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۳۲
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۳۱
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۳۰
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶

فراخوان استخدام منشی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۱-۲۴ ۲۳:۳۰
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶
بازدید از صفحه توییتر 100%ضمانت برگشت وجه عضویت در کانال تلگرام پایمرد دات کام logo-samandehi linkedin.png