گیلان

فراخون استخدام مهندس معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۰۹:۴۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مدیر بازرگانی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۲۱:۵۸
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس مکانیک

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۲۱:۵۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس صنایع چوب و کاغذ

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۲۱:۵۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام حسابدار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۵۸
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارمند اداری

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۶:۴۸
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام برنامه‌نویس Back-End

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۶:۴۸
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام خیاط و طراح

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۱۴:۲۵
۱۴۱۵-۰۳-۱۰ ۱۴:۱۵

فراخوان استخدام سرپرست تولید

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۱۴:۲۴
۱۴۱۵-۰۳-۱۰ ۱۴:۱۵

فراخوان استخدام وسط کار و اتوکار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۱۴:۲۴
۱۴۱۵-۰۳-۱۰ ۱۴:۱۵