کرمان

فراخوان استخدام مهندس صنایع

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۸
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس کامپیوتر نرم افزار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس کنترل پروژه

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۳:۴۸
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس استخراج معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۳:۴۸
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس اکتشاف معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۳:۴۸
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس مکانیک سنگ

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۳:۴۸
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام راننده بیل مکانیکی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۸ ۱۵:۳۹
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام کارشناس ارشد معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۸ ۱۵:۲۵
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام مهندس معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۸ ۱۵:۲۵
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱
بازدید از صفحه توییتر 100%ضمانت برگشت وجه عضویت در کانال تلگرام پایمرد دات کام logo-samandehi linkedin.png