قزوین

فراخوان استخدام کارشناس معماری

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۹:۴۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس عمران

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۹:۴۷
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مدیر تولید

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۰۱:۴۱
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام تکنسین برق

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۴ ۱۵:۳۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس آمار بردار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۸:۳۵
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس شیمی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۴:۰۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۱۸ ۱۳:۵۹
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس شیمی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۹ ۱۴:۰۷
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام اپراتوردستگاه

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۹ ۱۴:۰۷
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام مدیر تولید

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۰۹
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱
بازدید از صفحه توییتر 100%ضمانت برگشت وجه عضویت در کانال تلگرام پایمرد دات کام logo-samandehi linkedin.png