۱۳۹۸-۰۷-۱۴ ۱۶:۰۳
۱۴۱۵-۰۷-۲۸ ۱۶:۰۲
۱۳۹۸-۰۷-۱۴ ۱۶:۰۲
۱۴۱۵-۰۷-۲۸ ۱۶:۰۱

فراخوان استخدام بازاریاب

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۶:۵۰
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان جذب پیمانکار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ ۲۱:۱۸
۱۴۱۵-۰۲-۰۸ ۱۸:۳۸

فراخوان استخدام اپراتور جرثقیل سنگین سقفی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ ۱۹:۵۴
۱۴۱۵-۰۲-۰۸ ۱۸:۳۸