۱۳۹۸-۰۷-۱۴ ۱۶:۰۴
۱۴۱۵-۰۷-۲۸ ۱۶:۰۳

فراخوان استخدام تکنسین ماهر فنی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۹ ۱۴:۵۷
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۰۰:۰۰

فراخوان استخدام حسابدار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۹ ۱۴:۵۷
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۰۰:۰۰