فراخوان استخدام مهندس استخراج

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۸ ۱۳:۰۲
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام بازاریاب

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۵:۴۲
۱۴۱۵-۰۲-۱۵ ۰۹:۲۰

فراخوان استخدام حسابدار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۰۷ ۱۵:۴۲
۱۴۱۵-۰۲-۱۵ ۰۹:۲۰