۱۳۹۸-۰۷-۱۲ ۲۱:۳۷
۱۴۱۵-۰۷-۲۶ ۲۱:۳۵

فراخوان استخدام کارشناس صنایع

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۲۰
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام مهندس معدن

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۱۹
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام کارشناس صنایع

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۲۳ ۱۸:۱۱
۱۴۱۵-۰۲-۱۸ ۰۰:۰۰