فراخوان استخدام کارشناس ابزار دقیق

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۵۱
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس ارشد مکانیک

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۱:۵۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس مکانیک

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ ۲۱:۴۶
۱۴۱۵-۰۲-۱۸ ۰۰:۰۰

فراخوان استخدام کارشناس پایپینگ

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۳۰ ۱۱:۱۵
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷