۱۳۹۸-۰۷-۱۴ ۱۶:۱۶
۱۴۱۵-۰۷-۲۸ ۱۶:۱۱

فراخوان استخدام سرپرست دفتر فنی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۹:۵۰
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام سرپرست دفتر فنی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۱۰:۳۶
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس ابزار دقیق

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ ۲۱:۳۳
۱۴۱۵-۰۲-۰۸ ۱۸:۳۸

فراخوان استخدام کارشناس برق

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ ۲۱:۳۳
۱۴۱۵-۰۲-۰۸ ۱۸:۳۸