فراخوان استخدام نقشه کش صنعتی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۲۱:۵۶
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناس مکانیک

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۲۱:۳۹
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام کارشناسIT

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۵۴
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس برق

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۵۲
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱

فراخوان استخدام مهندس کامپیوتر

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۰:۵۲
۱۴۱۵-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۱