فراخوان استخدام جوشکار پایپینگ 6G

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۲۸ ۱۴:۲۵
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷

فراخوان استخدام کارشناس ایمنی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۲۳:۴۲
۱۴۱۵-۰۱-۱۲ ۲۳:۲۳

فراخوان استخدام مهندس برق

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۲۳:۴۱
۱۴۱۵-۰۱-۱۲ ۲۳:۲۳

فراخوان استخدام منشی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۲:۵۱
۱۴۱۵-۰۱-۰۴ ۱۱:۰۰

فراخوان استخدام حسابدار انبار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۲:۴۹
۱۴۱۵-۰۱-۰۴ ۱۱:۰۰