فراخوان ها

فراخوان استخدام کارمند خدماتی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۰۹ ۱۱:۳۴
۱۴۱۵-۰۲-۲۳ ۱۱:۳۰

فراخوان استخدام کارشناس فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۰۹ ۱۱:۵۰
۱۴۱۵-۰۲-۲۳ ۱۱:۳۰

فراخوان استخدام مسؤول دفتر

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۱۴ ۱۵:۳۷
۱۴۱۵-۰۲-۱۴ ۱۱:۳۰

فراخوان استخدام شبکه سازی و کمپین سازی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۱۴ ۱۶:۳۴
۱۴۱۵-۰۲-۱۴ ۱۱:۳۰

فراخوان استخدام کارشناس پشتیبانی مشتریان

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۱۴ ۱۶:۵۷
۱۴۱۵-۰۲-۱۴ ۱۱:۳۰

فراخوان استخدام مدیر فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۱۴ ۱۷:۰۸
۱۴۱۵-۰۲-۱۴ ۱۱:۳۰

فراخوان استخدام طراح کابینت

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۲۳ ۱۸:۰۴
۱۴۱۵-۰۲-۱۸ ۰۰:۰۰

فراخوان استخدام کارشناس GIS

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۲۳
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام کارشناس فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۵:۵۴
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱

فراخوان استخدام معلم

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۱۵:۵۶
۱۴۱۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۱
بازدید از صفحه توییتر 100%ضمانت برگشت وجه عضویت در کانال تلگرام پایمرد دات کام logo-samandehi linkedin.png