فراخوان ها

فراخوان استخدام کارشناس محاسبه قیمت

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۲۶ ۱۴:۵۰
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷

فراخوان استخدام کارشناس فروش حضوری

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۲۶ ۲۲:۰۲
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷

فراخوان استخدام کارشناس حسابداری فروش

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۲۶ ۲۲:۰۴
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷

فراخوان استخدام کارمند

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۳۰ ۱۱:۲۲
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷

فراخوان استخدام کارشناس فروش نمایشگاهی داخلی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۳۰ ۱۱:۵۶
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷

فراخوان استخدام مهندس مکانیک

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۳۰ ۱۲:۱۲
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷

فراخوان استخدام کارشناس بازرگانی داخلی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۱-۳۰ ۱۲:۱۴
۱۴۱۵-۰۱-۱۴ ۰۰:۱۷

فراخوان استخدام کارشناس ارشد تضمین کیفیت

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ ۱۷:۴۵
۱۴۱۵-۰۲-۱۵ ۰۹:۲۰

فراخوان استخدام کارشناس

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۰۹ ۱۱:۳۱
۱۴۱۵-۰۲-۲۳ ۱۱:۳۰

فراخوان استخدام کارشناس بازاریابی

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۷-۰۲-۰۹ ۱۱:۳۳
۱۴۱۵-۰۲-۲۳ ۱۱:۳۰
بازدید از صفحه توییتر 100%ضمانت برگشت وجه عضویت در کانال تلگرام پایمرد دات کام logo-samandehi linkedin.png